nie 100 tuctových, ale tucet 100%-percentných projektov!
0950 504 076

Objednávka projektu

Objednávam si projektovú dokumentáciu k rodinnému domu Dom Rocca v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu výstavby v počte 5-paré za celkovú cenu 1290 EUR.

Kontaktné informácie:
Meno a priezvisko*
Ulica*
Mesto*
PSČ*
E-mail*
Tel*
Miesto výstavby:
Kraj*
Obec*
Číslo parcely
Zrkadlová verzia?
Žiadané úpravy projektu:
Poznámka:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti AtrixMedia s.r.o., Pezinok. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely predaja projektov rodinných domov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Čo sa bude diať po objednaní projektu? Po obdržaní Vašej objednávky Vás bude kontaktovať priamo náš projektant za účelom dohodnutia ďalších krokov. Doba dodania je závislá od rozsahu úprav projektu, avšak pohybuje sa v priemere na úrovni 10 pracovných dní (bez doplnkových služieb), odo dňa obdržania 30% zálohy z celkovej ceny projektu. V prípade úprav na mieru sa však zvykne táto lehota mierne predĺžiť.

V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle: 0905 132 215

Zdarma! E-book

5 omylov pri výbere projektu

Stiahnuť

Copyright © Atrixmedia s.r.o. 2012-2024 • Všetky práva vyhradené. Publikovanie, alebo kopírovanie obsahu je zakázané!
Obsah portálu, názvy, vizualizácie domov, pôdorysy, projektové dokumentácie, ako aj samotné architektonické diela sú registrované a podliehajú autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z.z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín a rozmnoženín je trestné!

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga