nie 100 tuctových, ale tucet 100%-percentných projektov!
0950 504 076

Individuálny projekt na mieru!

horúca ponuka za mrazivo dobrú cenu!

...štúdia + projekt na "kompletku" za 4480,- EUR

štúdia

  • štúdia definuje „čo sa ide stavať“
  • predstavuje architektonickú špecifikáciu stavebného zámeru
  • vytvorená na základe našich odborných konzultácií
  • slúži ako podklad k vypracovaniu projektu
  • doba vypracovania ca. 3 týždne

projekt

  • projekt odborne popisuje spôsob „ako sa ide stavať“
  • predstavuje technické vyjadrenie stavebného zámeru
  • slúži ako podklad k stavebnému povoleniu a realizácii stavby
  • doba vypracovania ca. 4 týždne

cena architekt. štúdie:
1490,- EUR cena za kompletnú architektonickú štúdiu k rodinnému domu do 115m2 úžitkovej plochy. Máte záujem o väčšiu stavbu? Máme pre Vás super cenu tiež! Kontaktujte nás za účelom vypracovania cenovej ponuky!

cena projektu:
2 990,- EUR cena za projektovú dokumentáciu k rodinnému domu do 115m2 úžitkovej plochy. Dokumentácia obsahuje komplet projekt pre stavebné povolenie s prvkami realizačného projektu, vrátane vnútorných inštalácií, osadenie na pozemok a zakreslenie vonkajších sieťových prípojok. Taktiež aj výkaz výmer. Máte záujem o väčšiu stavbu? Máme pre Vás super cenu tiež! Kontaktujte nás za účelom vypracovania cenovej ponuky!

Pozor na "odfláknuté" projekty! Dostali ste ponuku od svojho "známeho",že Vám "za pár stoviek nakreslí" projekt? Ak áno,pýtajte sa na detaily tejto ponuky! Je v cene precízne vypracovaná štúdia s poradenstvom ohľadom užívateľsko-technických súvislosti, alebo iba rýchle zakreslenie Vašich požiadávok? Sú v cene všetky profesie ako zdravotechnika, kúrenie, elektroinštalácie, plynoinštalácie? A čo projekt situácie, vonkajšich pripojok a požiarnej ochrany? Je v cene výkaz výmer?

Na tvorbe kvalitného projektu sa bežne podiela približne päť nezávislých inžinierov, pričom každý je zodpovedný za inú časť projektovej dokumentácie. Pokryť všetky tieto profesie “za pár stoviek” jednoducho nieje možné. Preto sa v taktomto prípade najčastejšie jedná buď o projekt nekompletný, alebo nedostatočne kvalitný. V takom prípade sa paradoxne projektant zbavuje zodpovednosti, nakoľko nedostatočnou kvalitou vyhotovenia Vám síce povie že „čo treba spraviť“, ale nepovie že „ako“. Stavba sa teda bude realizovať improvizačne, kedy Vám realizátor bude každú chvíľu volať s otázkou "čo ako spraviť". Napokon za výslednú stavbu nepreberie záruku ani projektant, ani stavebná firma. Výsledkom môže byť séria komplikácií, časových a finančných strát.

Naša hlavná odlišnosť od narýchlo navrhnutých projektov je v tom, že si vyhradíme dostatok času na dôkladné vypracovanie architektonickej štúdie a projektu so všetkým príslušenstvom. Vyhnete sa teda povrchným a nepraktickým riešeniam, čo Vám v konečnom dôsledku ušetrí tisíce EUR, týždne času a šedivé vlasy pri plánovaní, výstavbe a samotnom užívaní stavby.

Chcem projekt na mieru. Aký je ďalší postup? Jednoducho nás kontaktujte na číslo
0950 504 076 alebo email: info@projektydomov.com

slúži ako podklad k stavebnému povoleniu a realizácii stavby

Projekt na mieru s najlepším pomerom cena/kvalita! Naša hlavná odlišnosť spočíva v tom, že projekty “nekreslíme” iba tak ako nám klient “diktuje”, ale v každom kroku upozorňujeme na súvislosti, ktoré klient častokrát nevidí. Ide najmä o zohladnenie výstavbovej fázy už vo fáze projekčnej. Bežnou praxou na slovensku je totiž to, že si projektant odvedie svoju časť práce iba na akademickej úrovni, nedbajúc na praktickosť jeho riešenia vo fáze výstavby. Výsledkom býva citeľný nárast ceny, doby a komplikovanosti výstavby, čo stojí investora rádovo tisíce EUR navyše. Tento fakt berie do úvahy naozaj iba profesionálny projektant, ktorý už realizoval stavbu domu aj v praxi. Sme pripravení Vám v tomto preukázať našu odbornosť!

O odkukávacia amnestia! Páči sa vám náš katalógový projekt, avšak chcete ho zväčšiť, zmenšiť, alebo rozsiahlejšie upraviť? Za výbornú cenu Vám vytvoríme komplet projekt na mieru, vychádzajúci z nášho existujúceho projektu. Takto vytvoreným projektom Vám nielenže odovzdáme doterajšie zákaznícke skúsenosti, ale zároveň poskytneme autorské práva, ktoré sú potrebné pre legálnu výstavbu a plnohodnotné užívanie domu.

Zdarma! E-book

5 omylov pri výbere projektu

Stiahnuť

Copyright © Atrixmedia s.r.o. 2012-2024 • Všetky práva vyhradené. Publikovanie, alebo kopírovanie obsahu je zakázané!
Obsah portálu, názvy, vizualizácie domov, pôdorysy, projektové dokumentácie, ako aj samotné architektonické diela sú registrované a podliehajú autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z.z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín a rozmnoženín je trestné!

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga