nie 100 tuctových, ale tucet 100%-percentných projektov!
0950 504 076

Projektové otázky

Prečo práve projekt od nás?

Sme poctiváci. Projekty tvoríme s vysokou precíznosťou, dbajúc na ich praktickú použiteľnosť, výstavbovú racionalitu a prevádzkovú ekonomiku. Preferujeme kvalitu pred kvantitou. Menšie množstvo projektov v našej ponuke nám umožnuje venovať viac pozornosti pri ich návrhu, vizualizáciach a aktualizáciach.

Čo všetko obsahuje projekt na mieru

Projekt na mieru už vo svojej základnej cene obsahuje všetko čo potrebujete na získanie stavebného povolenia a realizáciu stavby, vrátane osadenia na pozemok a zakreslenia vonjakších sieťových prípojok. Detailný rozpis obsahu projektu na mieru nájdete v našej cenovej tabuľke projektov.

Čo všetko obsahuje katalógový projekt?

Katalógový projekt obsahuje „všetko“, čo sa týka samotného domu. Neobsahuje však dokumenty, týkajúce sa Vášho pozemku. Konkrétne sa jedná o projekt situácie osadenia domu na pozemok a zakreslenie vonkajších sieťových prípojok. Tieto doplnkové dokumenty Vám môžeme vypracovať buď my, alebo ktorýkoľvek iný projektant. Detailný prehľad obsahu katalógového projektu, vrátane cien dodatočných služieb nájdete v našom akciovom cenníku projektov.

Čo ak chcem dom podpivničiť?

Podpivničenie typového projektu je takmer vždy možné a stále cenovo výhodnejšie, než tvorba nového projektu na mieru. Cena a ostatné podmienky sú však závislé od vašej koncepčnej predstavy a parametrickej povahy Vášho pozemku.

Chcem upraviť katalógový projekt. Ako na to?

Úpravy typového projektu môžeme rozdeliť do troch kategórií:

drobné - vykonané na základe nášho bezplatného autorského súhlasu - priamo pri výstavbe (bez nášho zakreslenia), ako napríklad:

 • rozmiestnenie sanity
 • úprava nenosných priečok
 • prístrešky
 • pozícia krbu

stredné – ktoré vám za malý príplatok zakreslíme do projektu, ako napríklad:

 • zmena tvaru strechy
 • zmena počtu, veľkosti, pozície okien, dverí a stavebných otvorov
 • typ kúrenia
 • vstavaná garáž
 • zarovnanie terasy

výrazné – pri ktorých sa už viac oplatí projekt na mieru, ako napríklad:

 • zmena vonkajších rozmerov domu
 • posun nosných priečok

Je potrebná
osobná obhliadka pozemku?

Vo väčšine prípadov osobná obhliadka pozemku pri tvorbe projektu nie je potrebná. Pri bežných - rovinatých pozemkoch so štandardnou geologickou únosnosťou si vieme zadovážiť technické podklady z verejne dostupných zdrojov v kombinácii s vašimi podkladmi (ako sú geometrické plány, plány vonkajších sietí, fotky pozemku, atď). Pri neštandardných pozemkoch (svahovitých, navážkových, s vysokou spodnou vodou, atď..) si vyžadujeme dodatočnú dokumentáciu, ako je polohopisné a výškopisné zameranie pozemku geodetom, alebo geologický prieskum.

Aký je postup, keď chcem dom
s dodatočným technickým vybavením?

Vo väčšine katalógových a v každom projekte na mieru dokážeme zohľadniť predprípravu na ďalšiu technologickú výbavu domu. Či už sa jedná o rekuperáciu, tepelné čerpadlo, solárne články, svetlovody, iteligentný dom, alebo inú technológiu. Keďže však existuje mnoho výrobcov a mnoho typov spomínaných zariadení, vo väčšine prípadov ku každému takémuto zariadeniu vypracuje projekt priamo dodávateľ tejto technológie a to už v rámci ceny dodávky.

Aký je navrhnutý typ kúrenia v katalógovom projekte?

Väčšina našich domov má navrhnutý plynový kondenzačný kotol v kombinácii s podlahovým kúrením. Nieje však problém projekt dodať v akejkoľvek inej alternatíve kúrenia.

Z akých materiálov sú domy v projektoch navrhnuté?

Pri katalógových projektoch sa štandardne jedná o murované domy - 30cm tehla (alebo porobetón) v kombinácii s 15 cm zateplením. Krov je väčšinou samonosný väzníkový, alebo štandardný v závislosti od konkrétneho projektu. Všetky tieto parametre je však možné bez problémov upraviť, alebo zmeniť. Typový projekt domu je možné taktiež realizovať ako drevodom. Pri projektoch na mieru sa celý projekt realizuje od začiatku a to bez žiadnych limitov.

V akej energetickej triede sú typové domy navrhnuté?
Naše katalógové domy sú navrhnuté s takmer nulovou potrebou energie - v energetickej triede A0.

Čo všetko zahŕňa cena výstavby na kľúč?
Aj keď my výstavbu nerobíme (sme iba projekčná kancelária), uvádzame pri domoch ich orientačnú cenu výstavby. Jedná sa o  hrubý odhad ceny za akú Vám bežná stavebná firma dom postaví do obývateľnej fázy, vrátane sanity, podláh a príslušenstva v základnom štandarde. Je to však naozaj len veľmi orientačná cena vypočítaná nie na základe detailného položkového rozpočtu, ale na základe priestorového číselného koeficientu. Jedná sa teda o odhad, ktorý slúži len pre orientačnú cenovú predstavu.

Aký je postup pri vybavovaní povolenia?
Na tému stavebného povolenia sme pre vás pripravili celý článok ako vybaviť stavebné povolenie.

Dodávame dokumenty aj v elektronickej forme?
Áno, v prípade vášho záujmu vám poskytneme projekt taktiež v jeho elektronickej forme.

Akú šírku, dĺžku, výšku, plochu a tvar môže mať môj dom?
Pre každú lokalitu sú dané iné regulatíva, ktoré parametricky predpisujú, aký typ domu môžete na svoj pozemok umiestniť. Pred definitívnym objednaním projektu vám odporúčame vytlačiť jeho katalógovú stránku a navštíviť stavebný úrad za účelom prejednania vášho zámeru.

Aký je postup pri objednávaní projektu?
Po obdržaní objednávky sa s Vami spojí priamo náš projektant, ktorý s Vami preberie ďalšie kroky potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Doba dodania je závislá od rozsahu úprav projektu, avšak pohybuje sa v priemere na úrovni 10 pracovných dní pri typovom projekte domu (bez doplnkových služieb) a približne 40 pracovných dní pri individuálnom projekte na mieru, alebo typovom projekte označenom ako novinka.

Zdarma! E-book

5 omylov pri výbere projektu

Stiahnuť

Copyright © Atrixmedia s.r.o. 2012-2024 • Všetky práva vyhradené. Publikovanie, alebo kopírovanie obsahu je zakázané!
Obsah portálu, názvy, vizualizácie domov, pôdorysy, projektové dokumentácie, ako aj samotné architektonické diela sú registrované a podliehajú autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z.z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín a rozmnoženín je trestné!

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga