nie 100 tuctových, ale tucet 100%-percentných projektov!
0950 504 076

cenník projektov a služieb

typový na mieru

Základná cena stavebného projektu

rodinný dom (bungalov) o výmere do 115m2 úžitkovej plochy
od 940 EUR od 2 990 EUR

Architektonická štúdia

 • pôdorysy všetkých podlaží v mierke 1:100
 • tabuľky miestností
 • schematický rez
 • schematické 2D pohľady
 • 2x jednoduchá 3D vizualizácia
v cene +1490 EUR architektonická štúdia predstavuje presnú parametrickú definíciu (zhmotnenie Vašej predstavy) o zamýšlanom stavebnom objekte. Štúdiu treba vypracovať za predpokladu, že máte iba orientačnú predstavu o zamýšlanom objekte, kde na základe spoločných konzultácií a postupných úprav sa dopracujeme k výslednému zneniu štúdie.

Architektúra a stavebné riešenie

 • technická správa
 • konštrukčné riešenie 1:50
 • strecha 1:50
 • krov 1:50
 • základy 1:50
 • pohľady 1:50
 • rez priečny 1:50
 • tepelnotechnické projektové hodnotenie
 • odpadové hospodárstvo
 • pôdorys 1:50
v cene v cene

Statika

 • technická správa a statický výpočet
 • výkres tvaru podlaží 1:50
v cene v cene

Zdravotechnika

 • technická správa
 • vnútorný vodovod a kanalizácia 1:50
v cene v cene

Vykurovanie

 • pôdorys a schéma zapojenia zdroja tepla 1:50
 • technická správa
v cene v cene

Elektroinštalácia

 • technická správa
 • strecha – blezkozvod
 • základy – uzemnenie
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • rozvádzač RD 1:100
 • pôdorys – zásuvková a svetelná inštalácia 1:100
v cene v cene

Plynofikácia

 • technická správa 1:50
 • pôdorys 1:50
v cene v cene

Výkaz výmer

v cene v cene

Projekt osadenia

domu na Váš pozemok (situácia)
+200 EUR v cene

Prípojka voda/kanál

projekt vonkajšej sieťovej prípojky vody a kanalizácie
+90 EUR v cene

Prípojka plyn

projekt vonkajšej sieťovej prípojky plynu
+90 EUR v cene

Prípojka elektrika

projekt vonkajšej sieťovej prípojky elektriky
+90 EUR v cene

Projekt požiarnej ochrany

v cene v cene

Sú uvedené ceny pevné?
Ceny uvedené v hornej tabuľke sú za projekt pre stavebné povolenie s realizačným prehĺbenim pre bežný (nekomplikovaný) bungalov o výmere do 115m2. Pri katalógovom projekte nájdete presnú cenu vždy u jednotlivého projektového listu. Pri projektoch na mieru dokáže výslednú cenu ovplyvniť predovšetkým veľkosť domu, tvar domu a povaha pozemku. Neváhajte nás kontaktovať za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Chcem projekt na mieru. Aký je ďalší postup? Jednoducho nás kontaktujte na číslo
0950 504 076 alebo email: info@projektydomov.com

Projekty domov s najlepším pomerom cena/kvalita!
Nie sme cenovo nenásytní! Našu cenovú politiku máme nastavenú tak, aby naša ponuka bola vždy cenovo najvýhodnejšia vzhľadom k rozsahu a kvalite našich služieb. Za týmto účelom stále monitorujeme konkurenčné ponuky. Pri porovnávaní cien prosím zohľadňujte jednotlivé položky, rozsah a kvalitu porovnávaných služieb. Až vtedy budete vedieť oceniť našu ponuku.

Aký je postup pri objednávaní projektu?
Po obdržaní objednávky sa s Vami spojí priamo náš projektant, ktorý s Vami preberie ďalšie kroky potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Doba dodania je závislá od rozsahu úprav projektu, avšak pohybuje sa v priemere na úrovni 10 pracovných dní pri typovom projekte domu (bez doplnkových služieb) a približne 40 pracovných dní pri individuálnom projekte na mieru.

Zdarma! E-book

5 omylov pri výbere projektu

Stiahnuť

Copyright © Atrixmedia s.r.o. 2012-2024 • Všetky práva vyhradené. Publikovanie, alebo kopírovanie obsahu je zakázané!
Obsah portálu, názvy, vizualizácie domov, pôdorysy, projektové dokumentácie, ako aj samotné architektonické diela sú registrované a podliehajú autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z.z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín a rozmnoženín je trestné!

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga